Zpět na úvodní stránku
O firmě Corpus Solutions a.s.

Corpus Solutions je konzultační a technologickou společností, která se specializuje na oblast aplikované kybernetické bezpečnosti. Zákazníky systematicky vedeme k tomu, aby se naučili rozumět kybernetickým hrozbám, které ohrožují jejich business a dokázali na ně správně reagovat.

Naše hodnota leží ve vysoce profesionálních službách, které se opírají o praktické zkušenosti z náročných prostředí a jsou poskytovány odborníky s dlouholetou historií v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Našim klientům nabízíme poradenství a celkový posun v jejich reálných schopnostech čelit kybernetickým hrozbám, které potencionálně ohrožují jejich klíčová aktiva. V rámci definice strategie posunu jejich schopností zohledňujeme všechny elementy: lidský faktor, hrozby relevantní pro danou organizaci, technologické hledisko, procesní rámec a nutný soulad s normativy a zákony. Základem jakékoliv úspěšné realizace bezpečnostní strategie na straně zákazníka je jeho sebereflexe v oblasti aktuálních schopností a dovedností identifikovat a zvládat kybernetické útoky. K tomuto poznání napomáháme formou praktických vzdělávacích programů pro zákazníky.

Sociální sítě

Přidejte se k nám